top of page
Image by Alex Azabache

Kurzy anglického jazyka

Kurzy pre všetky jazykové úrovne

Potrebuješ sa naučiť úplné základy? Máš pocit, že si už všetko z angličtiny zabudol? Chceš si rozšíriť slovnú zásobu a naučiť sa plynulo konverzovať? Akákoľvek je tvoja motivácia učiť sa angličtinu, individuálny kurz podľa tvojich potrieb je to najlepšie riešenie. Pre všetky vekové skupiny a jazykové úrovne.

Doučovanie z angličtiny

Pomôžeme ti zvládnuť učivo ZŠ a SŠ, vysvetlíme gramatiku a naučíme ťa plynulo rozprávať. Individuálny kurz alebo malá skupina, osobne, v prípade záujmu aj online.

Príprava na prijímacie skúšky, maturity a štátne jazykové skúšky

Najobľúbenejší kurz pre všetkých, ktorí sa chcú dobre pripraviť na prijímacie skúšky na SŠ a na bilingválne sekcie škôl, na ústnu a písomnú maturitu. Pripravujeme aj na štátne jazykové skúšky.

Kurzy pre študentov so špecifickými poruchami učenia

Kurz pre študentov s dyslexiou, dysgrafiou, problémami  s pamäťou a učením a s inými poruchami učenia, ktoré ovplyvňujú aj zvládnutie cudzieho jazyka. Trpezlivý a individuálny prístup ti uľahčí štúdium angličtiny.

Firemné kurzy

_____

Business English, komunikácia vo firemnom prostredí, emailová komunikácia a ďalšie zručnosti šité na mieru pre vašu firmu. Individuálne aj skupinové kurzy, osobne aj online.

English Country House
Kurzy pre študentov so špecifickými poruchami učenia
bottom of page