top of page
Teacher and Student

Kurzy slovenského jazyka

Doučovanie zo slovenčiny pre žiakov ZŠ

Pomôžeme ti zvládnuť učivo ZŠ, vysvetlíme gramatiku, naučíme ťa písať diktáty a slohové práce. Praktické cvičenia ti uľahčia písanie testov v škole.

Príprava na monitory a prijímacie skúšky

Ak sa chceš dobre pripraviť na monitory a/alebo prijímacie skúšky na SŠ, tento kurz je pre teba. Zopakujeme celú gramatiku a napíšeme množstvo skúšobných testov. Budeš si viac veriť a cítiť sa na skúške istejšie. Individuálny aj skupinový kurz.

Kurzy pre študentov so špecifickými poruchami učenia (dyslexia a pod.)

Kurz pre žiakov s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, problémami s pamäťou a učením a s inými poruchami učenia. Individuálne ti vysvetlíme gramatiku a pomôžeme s pravopisom. Kurz je vždy cielený na špecifické potreby žiaka.

Slovenčina pre cudzincov / Slovak for Foreigners

If you want to learn Slovak or you need to improve your fluency, this course is the best option for you. You can choose a face-to-face or an online course.

International students who come to Slovakia to study can find this course very useful as it can help them to understand advanced grammar structures and become fluent speakers.

Online Tutoring
Slovak for foreigners
bottom of page